តាមរយៈពិការភាពរបស់កូនស្រី បានបង្រៀន អ្នកស្រី ខៀវ គីមសន ពីអត្ថន័យពិតនៃសេចក្តីស្រលាញ់ដែលគ្មានព្រំដែន និងសារៈសំខាន់នៃជ័យជំនះតូចៗនានា។ វាក៏បានបង្ហាញអ្នកស្រីអោយឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលជនមានពិការភាពជួបប្រទះ និងបំផុសគំនិតអ្នកស្រីអោយតស៊ូមតិសម្រាប់ភាពជាសហគ្រិនដើម្បីបង្កើនបរិយាបន្ន និងឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។ សូមអានបន្ថែមខាងក្រោម។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង និង អនុវត្តដោយ សហគ្រាសសង្គម អ៊ែដ្យាយល៍ (Agile Development Group) សហការជាមួយ អង្គការ អេដ អេ អាកស្យុង (AEA) តាមរយៈជំនួយឧបត្តម្ភពី សហភាពអឺរ៉ុប ក្រោមគម្រោង «សមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងគាំទ្រសំឡេងដើម្បីសមធម៌សង្គម (CO-SAVED)» ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្បែរឆ្នេរសមុទ្រដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទជាប្រភពចំណូលចម្បង។ គម្រោងមួយនេះត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីខែមករា ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើការជួយដល់សហគ្រិនស្ត្រីដែលមានពិការភាពក្នុងការកសាងអាជីវកម្មពីដំណាក់កាលដំបូង និង/ឬអាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគ្រិនស្ត្រីដែលមានពិការភាពដែលនៅតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលជាគំនិតអាជីវកម្មនៅឡើយ។

——————————————————-

The daughter’s disability taught Mrs. KHIEV Kimsorn the meaning of unconditional love and the importance of every small victory. It has also opened her wisdom to the challenges faced by persons with disabilities and has inspired her to advocate for entrepreneurship to increase inclusivity and equal opportunities for all.

This activity is initiated and co-implemented by Agile Development Group and Aide et Action (AEA) co-funded by the European Union in Cambodia under the project of “The Consortium for Sustainable Alternatives and Voice for Equitable Development (CO-SAVED)” in the purpose of improving the socio-economic development of Cambodians living in coastal communities who rely on fishing as their primary source of income. This program is implemented from January to July 2023 to help womenentrepreneurs with disabilities (WEDs) to build businesses from the ground up and/or businesses owned by WEDs that are still in their idea stage.

អានបន្ថែម (Read More) : Mrs. KHIEV Kimsorn – Koh Kong Coastal Role Model