ពិការភាពរបស់កូនស្រីខ្ញុំបានបង្រៀនខ្ញុំពីអត្ថន័យពិតនៃសេចក្តីស្រលាញ់គ្មានព្រំដែន (My Daughter’s Disability Taught Me The Meaning of Unconditional Love)

ពិការភាពរបស់កូនស្រីខ្ញុំបានបង្រៀនខ្ញុំពីអត្ថន័យពិតនៃសេចក្តីស្រលាញ់គ្មានព្រំដែន (My Daughter’s Disability Taught Me The Meaning of Unconditional Love)

តាមរយៈពិការភាពរបស់កូនស្រី បានបង្រៀន អ្នកស្រី ខៀវ គីមសន ពីអត្ថន័យពិតនៃសេចក្តីស្រលាញ់ដែលគ្មានព្រំដែន និងសារៈសំខាន់នៃជ័យជំនះតូចៗនានា។ វាក៏បានបង្ហាញអ្នកស្រីអោយឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលជនមានពិការភាពជួបប្រទះ និងបំផុសគំនិតអ្នកស្រីអោយតស៊ូមតិសម្រាប់ភាពជាសហគ្រិនដើម្បីបង្កើនបរិយាបន្ន...
អាយុគ្រាន់តែជាតួរលេខ : ស្ត្រីមានពិការភាពក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅសហគ្រិនភាពក្នុងវ័យ ៦៧ឆ្នាំ (Age is Just a Number : Women with Disabilities on Her Way To Entrepreneurship at 67 years old)

អាយុគ្រាន់តែជាតួរលេខ : ស្ត្រីមានពិការភាពក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅសហគ្រិនភាពក្នុងវ័យ ៦៧ឆ្នាំ (Age is Just a Number : Women with Disabilities on Her Way To Entrepreneurship at 67 years old)

អាយុគ្រាន់តែជាតួរលេខ អ្នកស្រី ដួង លី កំពុងតែឆ្ពោះទៅសហគ្រិនភាពក្នុងវ័យ ៦៧ឆ្នាំ ព្រមទាំងកំពុងបំបែកឧបសគ្គ និងបង្ហាញអោយយើងឃើញថាវាមិនយឺតពេលក្នុងការបន្តក្តីស្រមៃរបស់គាត់ឡើយ។ ទោះបីជាខ្លួនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាក៏ដោយ ស្ត្រីដែលមានភាពអត់ធ្មត់រូបនេះកំពុងប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ជីវិត...
ស្ត្រីមានពិការភាពភ្នែកប្រាថ្នាចង់ប្រើប្រាស់ជំនាញចិញ្ចឹមមាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្ម (Women with Visual Impairment Dream of Utilizing Chicken Raising Skills To Improve Agriculture)

ស្ត្រីមានពិការភាពភ្នែកប្រាថ្នាចង់ប្រើប្រាស់ជំនាញចិញ្ចឹមមាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្ម (Women with Visual Impairment Dream of Utilizing Chicken Raising Skills To Improve Agriculture)

ជំនាញចិញ្ចឹមមាន់របស់ភក្តី អាចរួមចំណែកដល់ការប្រកបការងារកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព ពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងអាហារក៏ដូចជាបង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ខ្លួនឯង និងក្រុមគ្រួសារ។ លើសពីនេះ...
ភាពលំបាកក្នុងការស្វែងរកការងារជំរុញអោយស្ត្រីមានពិការភាព ងាកមករកភាពជាសហគ្រិន (Struggling in Acquiring a Job, Women with Disabilities Turn To Entrepreneurship)

ភាពលំបាកក្នុងការស្វែងរកការងារជំរុញអោយស្ត្រីមានពិការភាព ងាកមករកភាពជាសហគ្រិន (Struggling in Acquiring a Job, Women with Disabilities Turn To Entrepreneurship)

ការប្រឈមក្នុងការទទួលបានឱកាសការងារ បានធ្វើអោយផល្លាចាប់ផ្តើមស្វែងយល់ពីសហគ្រិនភាពដែលជាជម្រើសដ៏សក្កិសមមួយសម្រាប់ខ្លួន។ តាមរយៈការបំពេញបន្ថែមនូវចំណេះដឹងក្នុងកម្មវិធី «វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីមានពិការភាពប៉ែកជាយសមុទ្រ»...